Thùng đựng rác thải y tế hay còn có các tên gọi khác như thùng đựng rác thải lây nhiễm, thùng đựng rác thải nguy hại, thùng đựng rác thải tái chế, thùng đựng rác thải thông thường, thùng đựng rác thải thông thường còn lại.
Hiện nay dịch bệnh covid đang bùng phát mạnh mẽ, các bệnh nhận F0 không còn cách ly y tế ở những bệnh viện hay là những địa điểm cách ly y tế tập trung nữa, mà được cách ly tại nhà.

 

Lượng rác thải do bệnh nhân nhiễm covid -19 thải ra môi trường ngày càng nhiều,
việc sử lý rác thải sẽ gặp trở ngại rất nhiều nếu các bệnh nhận không ý thức phân loại rác trước khi bỏ rác.

Hoặc cũng làm cho các đơn vị thu gom và sử lý rác thải gặp phải nhiều khó khăn trong công cuộc thu gom và sử lý rác thải, nếu làm không tốt thì dịch bệnh sẽ ngày một lây lang mạnh mẽ, không thể kiểm soát được.
Hãy là một người công dân có trách nhiệm với chính bản thân mình, cộng đồng và xã hội.

Phân loại rác thải tại nguồn trước khi bỏ rác để đảm bảo sức khỏe cho mình và cho công đồng.